Teratogenność leków przeciwdrgawkowych ad

Kobiety były wykluczone, jeśli nie mówiły po angielsku, miały ciążę o różnej ciąży lub miały inny potencjalnie czynnik teratogenny, taki jak cukrzyca typu 1. Jeśli kobiety zostały zakwalifikowane, poproszono ich o zapisanie się i udzielenie pisemnej świadomej zgody. Protokół badania był sprawdzany i zatwierdzany co roku przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego w każdym uczestniczącym szpitalu. Jeśli matka zdecydowała się nie zapisać, wyniki badań pediatry u jej niemowlęcia zostały sprawdzone, aby uzyskać masę urodzeniową, długość, obwód głowy oraz obecność lub brak poważnych wad rozwojowych; te dzieci nie były badane przez lekarza prowadzącego badanie. Kobiety biorące udział w badaniu zostały poproszone o dostarczenie danych demograficznych i wypełnienie ankiet przeprowadzonych przez asystenta badawczego w celu ustalenia, dlaczego biorą oni leki przeciwdrgawkowe (np. Epilepsja lub zaburzenie dwubiegunowe); dawkowanie każdego leku przeciwdrgawkowego; cechy napadów, ich częstotliwość podczas ciąży oraz to, czy kobiety straciły przytomność podczas napadów; oraz wywiad rodzinny w odniesieniu do epilepsji. Za pisemną zgodą każdej kobiety uzyskano wyniki wszystkich testów diagnostycznych (np. Obrazy rezonansu magnetycznego, elektroencefalogramy i radiogramy czaszki) oraz dawek i stężenia jakichkolwiek leków przeciwdrgawkowych w surowicy. Odpowiedzi na pytania i wyniki oceny diagnostycznej kobiet zostały przeanalizowane przez epileptologa badawczego w celu określenia rodzaju padaczki i jej widocznej przyczyny przy użyciu międzynarodowej klasyfikacji padaczki.
Dla każdego z niemowląt urodzonych przez kobiety objęte badaniem (tj. Albo niemowlę narażone na leki przeciwdrgawkowe, albo niemowlę nie narażone na leki przeciwdrgawkowe, których matka zgłosiła epilepsję), kontrola została zwerbowana od 10 niemowląt urodzonych najbliżej w czasie do niego lub ona. Wybierając losowo z tej grupy niemowląt, podeszliśmy do każdej matki, dopóki nie zapisano jej do każdego niemowlaka wskaźnikowego. Ten sam kwestionariusz został przekazany matkom niemowląt kontrolnych za pomocą oddzielnego formularza zgody.
Badanie niemowląt
Niemowlęta we wszystkich trzech grupach były badane przez lekarza prowadzącego; ten lekarz był nieświadomy stanu ekspozycji niemowlęcia podczas 93 procent badań. Protokół badania fizykalnego wymienił 53 drobne cechy fizyczne, które należy zarejestrować jako obecne lub nieobecne. Wzory skórno-grzbietowe (tj. Pętle, łuki i łuki) na wszystkich palcach zostały zarejestrowane z powiększeniem przez otoskop, a wykonano 29 pomiarów, w tym obwód i szerokość głowy burtowej głowy, odległość wewnętrzna kantalna i długość nos i górna warga (mierzone za pomocą plastikowej linijki, miarki w milimetrach lub suwmiarki, Seritex, Carlstadt, NJ). Nos był mierzony od najniższego punktu w zagłębieniu mostka nosa do poziomu alae nasi. Górną wargę mierzono od podstawy przegrody nosowej do górnej krawędzi granicy cynobrowej.
Tabela 1. Tabela 1. Nieprawidłowości fizyczne nieuwzględnione jako poważne zniekształcenia. Interesujące wyniki to poważne wady rozwojowe, małogłowie, opóźnienie wzrostu i niedorozwój środkowej części twarzy i palców
[hasła pokrewne: nerka podkowiasta leczenie, zwiotczenie przepony, związki purynowe ]
[przypisy: opaska esmarcha, kikut krukenberga, nerka podkowiasta ]