dentyści lębork ad 5

Główne odpowiedzi cytogenetyczne zaobserwowano u 7 z 58 pacjentów (12 procent). Spośród tych odpowiedzi pięć było kompletnych (trzy u pacjentów z mieloidem i dwa u pacjentów z przełomami w chłonnej fazie limfatycznej), a dwie z nich były częściowe, zdefiniowane jako mniej niż 35 procent komórek z dodatnim chromosomem Ph (jeden u pacjenta z limfocytem i jeden u pacjent z niedorozwojem mieloidowym). Dyskusja
To badanie pokazuje, że STI571 jako pojedynczy czynnik jest dobrze tolerowany i ma znaczną aktywność przeciw ostrym białaczkom charakteryzującym się białkiem fuzyjnym BCR-ABL. Ogólny odsetek odpowiedzi w CML na szpik blastyczny wynosił 55 procent, a wskaźnik całkowitej remisji wyniósł 11 procent. Uderzenia białaczkowe w szpiku uległy zmniejszeniu do 5 procent lub mniej u 12 pacjentów (32 procent). Continue reading „dentyści lębork ad 5”

Dekodowanie ciemności: poszukiwanie genetycznych przyczyn choroby Alzheimera

Pisanie w czasopismach medycznych jest umyślnie pozbawione emocji, co może tłumaczyć, dlaczego obecnie pisarze książek o nauce kwitną. Mogą dodać dramatyzmu i wyjaśnić złożoność. Naukowa autobiografia napisana z dziennikarzem może być zwycięzcą, co ilustruje Dekodowanie Ciemności, które mogło być podtytuł Alzheimer s Research Goes Molecular . Rudolph Tanzi jest dyrektorem Działu Genetyki i Starzenia w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts. Ann Parson jest profesjonalną pisarką. Continue reading „Dekodowanie ciemności: poszukiwanie genetycznych przyczyn choroby Alzheimera”

Skuteczność szczepionki przeciwko ospie wietrznej w praktyce klinicznej cd

Test PCR został uznany za pozytywny, jeśli próbka była dodatnia dla wirusa ospy wietrznej i półpaśca, a wszystkie kontrole negatywne w serii były ujemne. Uznano, że wynik negatywny jest negatywny w przypadku wirusa ospy wietrznej-półpaśca, wszystkie kontrole dodatnie w partii były dodatnie, a próbka była dodatnia pod względem .-globiny (co wskazuje na obecność DNA zdolnego do amplifikacji). Wynik uznano za nieokreślony, jeśli okaz był negatywny zarówno dla DNA wirusa ospy wietrznej, jak i .-globiny. Wyniki bezpośredniego testu fluorescencyjno-przeciwciałowego interpretowano zgodnie z zaleceniami producenta (Merifluor varicella-zoster virus, Meridian Diagnostics, Cincinnati): próbki z dwoma lub większą liczbą komórek nabłonka w rozmazie, które wykazywały typową fluorescencję zielonozłotą, uznano za pozytywne dla Wirus półpaśca. Próbki, które były ujemne, ale miały mniej niż jedną komórkę na pole dużej mocy (x 400), uznano za niewystarczające. Continue reading „Skuteczność szczepionki przeciwko ospie wietrznej w praktyce klinicznej cd”

Paroksetyna do zapobiegania depresji wywołana przez wysokodawkową interferon alfa czesc 4

Zgłoszone wyniki pochodzą z ostatniej obserwacji, chociaż nie stwierdzono różnic w istotności statystycznej między analizami stosującymi tę metodę a tymi, które jej nie stosowały. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów z czerniakiem złośliwym. Charakterystyka linii podstawowej 20 pacjentów w grupie placebo i 20 pacjentów w grupie otrzymującej paroksetynę przedstawiono w Tabeli 1. Continue reading „Paroksetyna do zapobiegania depresji wywołana przez wysokodawkową interferon alfa czesc 4”

Alloturinol Induced Orotidinuria – Test na mutacje w locus Carbamoyltransferase Ornithine u kobiet

ORNITHINE karbamoilotransferaza jest enzymem mitochondrialnej matrycy kodowanej na chromosomie X i ulegającym ekspresji w wątrobie i jelicie cienkim. Katalizuje syntezę cytruliny z fosforanu karbamoilu i ornityny. Niedobór tego enzymu powoduje chorobę, której główne objawy kliniczne – letarg, wymioty, śpiączka i obrzęk mózgu – są powiązane w jeszcze niewyjaśniony sposób z hiperamonemią.1 Fenotypowe konsekwencje mutacji w locus karbamoilotransferazy ornityny są różne. U mężczyzn jest najczęściej wyrażany jako śpiączka hiperamonemiczna prowadząca do śmierci w okresie noworodkowym; ci, którzy wyzdrowieją ze śpiączki, mają opóźnienie umysłowe i porażenie mózgowe.1 Łagodne formy niedoboru karbamoilotransferazy ornityny mogą występować w okresie niemowlęcym, dzieciństwie lub w wieku dorosłym i prawdopodobnie są konsekwencją niejednorodności w mutacjach w locus karbamoilotransferazy ornityny.2 Tacy pacjenci mają różne stopnie upośledzenia umysłowego i dziwacznych zachowań, a także hiperamonemii epizodycznej. Chociaż są one zwykle fenotypowo normalne, kobiety heterozygotyczne pod względem zmutowanego allelu mogą mieć objawy kliniczne podobne do tych u mężczyzn z mniej ostrym niedoborem karbamylotransferazy ornityny.3 Oprócz heterogenności genotypowej, innym czynnikiem przyczyniającym się do fenotypowej zmienności u samic jest proporcja komórki, w których aktywny chromosom X nosi zmutowany allel. Continue reading „Alloturinol Induced Orotidinuria – Test na mutacje w locus Carbamoyltransferase Ornithine u kobiet”

Hyperammonemia u kobiet z mutacją w locus Carbamoyltransferase Ornithine – przyczyna poporodowej śpiączki ad 6

Trudno jest określić, które z tych kobiet są podatne na epizody hiperamonemiczne, a zatem mogą być kandydatami do terapii prewencyjnej. Aktywność karbamoilotransferazy ornityny zmierzona w pojedynczej próbce z biopsji wątroby może nie być reprezentatywna dla pojemności ureagenetycznej. Nieznana jest zależność między nieprawidłowościami biochemicznymi a ryzykiem hiperamonemii. Chociaż stres metaboliczny, który występuje w połogu, może przyspieszyć epizody hiperamonemiczne, mogą istnieć inne, mniej wyraźnie identyfikowalne przyczyny. Obserwacja, że żadne z potomstwa kobiet ze śpiączką pourazową nie stanowiły chłopców z niedoborem karbamylotransferazy ornityny, sugeruje, że hiperamonemia poporodowa mogła być konsekwencją porodu niemowlęcia, które zapewniało matce prenatalną aktywność ureagenetyczną. Continue reading „Hyperammonemia u kobiet z mutacją w locus Carbamoyltransferase Ornithine – przyczyna poporodowej śpiączki ad 6”

Hyperammonemia u kobiet z mutacją w locus Carbamoyltransferase Ornithine – przyczyna poporodowej śpiączki cd

Została hospitalizowana 12 dni po porodzie, kiedy to jej objawy życiowe były normalne. Jej poziom amonu w osoczu wynosił 161 .mol na litr. Inne wartości były prawidłowe, w tym poziomy elektrolitów w surowicy, azotu mocznikowego, kreatyniny i aminotransferazy asparaginianowej. Wyniki analizy moczu były prawidłowe. Czternaście dni po częściowej elektroencefalografii wykazano sporadyczne uogólnione spowolnienie fali theta, brak dobrze zdefiniowanego rytmu alfa i rytm o niskim amplitudzie. Continue reading „Hyperammonemia u kobiet z mutacją w locus Carbamoyltransferase Ornithine – przyczyna poporodowej śpiączki cd”

Kreatywność i choroby: W jaki sposób choroba wpływa na literaturę, sztukę i muzykę

Ta mała książka jest wspaniałym dodatkiem do biblioteki każdego cywilizowanego lekarza. Autor jest wybitnym szwedzkim chirurgiem i uznanym autorytetem w chirurgii wątroby i woreczka żółciowego. Przedstawia nam bardzo satysfakcjonującą syntezę wrażliwości artystycznej, niezwykłej erudycji i głębokiego zrozumienia ludzkiej duszy, a wszystko to z odświeżającym poczuciem humoru. Po krótkim wstępie autor przedstawia swoją interpretację związku choroby z kreatywnością, dając imponujące przykłady z życia takich artystów jak Pierre de Ronsard, Robert Schumann, Henri Matisse, Gustave Flaubert i Michel de Montaigne, by wymienić tylko mało. Omówiono niektóre z istotnych cech osobowości twórczych, z interesującymi przykładami, które ponownie dowodzą stwierdzenia, że proporcje jednostek o pogranicznej konstytucji mentalnej są wysokie wśród wielkich twórców . Continue reading „Kreatywność i choroby: W jaki sposób choroba wpływa na literaturę, sztukę i muzykę”

pediatra sopot wizyty domowe ad 5

Po 17 miesiącach od operacji wzrosła nietolerancja na zimną, zaparcia, męczliwość i pretensjonalny obrzęk śluzowaty oraz stwierdzono jawną niedoczynność biochemiczną (poziomy T4 w surowicy, 50 nmoli na litr, T3, 0,9 nmola na litr oraz TSH, 22 mU za litr). Była leczona tyroksyną. Po jej tymczasowym odstawieniu, stała się niedoczynnością tarczycy w ciągu dwóch tygodni (dane nieukazane). W momencie jej ostatniego badania, gdy pacjent przyjmował codziennie 75 .g tyroksyny, była ona eutyreozą. Jej wartości T4, T3, TSH i tyreoglobuliny w surowicy były prawidłowe, miano przeciwciał przeciwmikrosomalnych wynosiło 1: 1600, a miano przeciwciał antytyloglobulinowych 1: 100. Continue reading „pediatra sopot wizyty domowe ad 5”

pediatra sopot wizyty domowe

Zespół CUSHING S może być spowodowany funkcjonującymi guzami lub przerostem kory nadnerczy. Obejmuje różne nieprawidłowości metaboliczne wywołane nadmiernym wydzielaniem glukokortykoidu, głównie kortyzolu. Nadmiar glukokortykoidów hamuje procesy autoimmunologiczne, w tym te, które mają wpływ na tarczycę.1 2 3 4 5 Ponadto u pacjentów z niewydolnością nadnerczy stwierdzono, że leczenie substytucyjne glikokortykosteroidami prowadzi do kilku różnych zmian w funkcji przysadki-tarczycy [6, 7, 9]; u niektórych pacjentów z niewydolnością kory nadnerczy i niedoczynnością tarczycy występowała poprawa funkcji tarczycy, gdy podawano im zastępcze dawki glikokortykosteroidów.6, 8, 9 Jednak nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji między zespołem Cushinga a chorobą autoimmunologiczną tarczycy. Niedawno spotkaliśmy trzech pacjentów z zespołem Cushinga z powodu nadczynnego gruczolaka kory nadnerczy, u których rozwinęła się autoimmunologiczna dysfunkcja tarczycy po jednostronnej adrenalektomii. Zbadaliśmy tych pacjentów i 21 innych pacjentów z tym samym zaburzeniem nadnerczy, aby określić, jakie czynniki mogą przewidywać rozwój pooperacyjnej autoimmunologicznej dysfunkcji tarczycy. Continue reading „pediatra sopot wizyty domowe”