pediatra sopot wizyty domowe

Zespół CUSHING S może być spowodowany funkcjonującymi guzami lub przerostem kory nadnerczy. Obejmuje różne nieprawidłowości metaboliczne wywołane nadmiernym wydzielaniem glukokortykoidu, głównie kortyzolu. Nadmiar glukokortykoidów hamuje procesy autoimmunologiczne, w tym te, które mają wpływ na tarczycę.1 2 3 4 5 Ponadto u pacjentów z niewydolnością nadnerczy stwierdzono, że leczenie substytucyjne glikokortykosteroidami prowadzi do kilku różnych zmian w funkcji przysadki-tarczycy [6, 7, 9]; u niektórych pacjentów z niewydolnością kory nadnerczy i niedoczynnością tarczycy występowała poprawa funkcji tarczycy, gdy podawano im zastępcze dawki glikokortykosteroidów.6, 8, 9 Jednak nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji między zespołem Cushinga a chorobą autoimmunologiczną tarczycy. Niedawno spotkaliśmy trzech pacjentów z zespołem Cushinga z powodu nadczynnego gruczolaka kory nadnerczy, u których rozwinęła się autoimmunologiczna dysfunkcja tarczycy po jednostronnej adrenalektomii. Zbadaliśmy tych pacjentów i 21 innych pacjentów z tym samym zaburzeniem nadnerczy, aby określić, jakie czynniki mogą przewidywać rozwój pooperacyjnej autoimmunologicznej dysfunkcji tarczycy. Metody
Przedmioty
Przebadaliśmy 24 pacjentów (16 kobiet i 8 mężczyzn, średni wiek [. SD], 38 . 12 lat), z których każdy miał zespół Cushinga z powodu nadczynnego gruczolaka kory nadnerczy. Żadne nie miało historii choroby tarczycy. Rozpoznanie hiperfunkcjonalnego guza kory nadnerczy wykonano na podstawie wywiadu, wyników klinicznych, pomiarów stężeń w osoczu i moczu przed i podczas podawania deksametazonu, tomografii komputerowej jamy brzusznej i scyntygrafii nadnerczy z cholesterolem znakowanym 131I. Przed operacją wszystkie guzy uważano za gruczolaki na podstawie ich cech radiologicznych. Średni szacowany czas trwania choroby wynosił 14 . 8 miesięcy.
Wszystkich 24 pacjentów poddano następnie zabiegowi chirurgicznemu, podczas którego każdy z nich miał samodzielny guz. Wszyscy przeszli jednostronną adrenalektomię. Średnia masa guza wynosiła 11 . 8 g. Badania histologiczne ujawniły, że guzy są gruczolakami składającymi się z przezroczystych komórek, zwartych komórek lub obu. Pacjentów tych badano pooperacyjnie, a próbki krwi pobierano w regularnych odstępach czasu przez co najmniej dwa lata. Testy stymulacji hormonem uwalniającym tyreotropinę, w których 500 .g hormonu uwalniającego tyreotropinę podawano domięśniowo, przeprowadzono dwa do trzech miesięcy po operacji, a także przed nią. Podczas tego dwuletniego okresu u 3 z 24 pacjentów wystąpiła objawowa dysfunkcja tarczycy; są one szczegółowo opisane w wynikach. Pozostałych 21 pacjentów nie miało żadnej dysfunkcji tarczycy w żadnym momencie po adrenalektomii. Wielkość tarczycy oceniano na podstawie pomiaru jej szerokości, oceny masy ciała lub obu tych parametrów. U osób zdrowych gruczoł tarczowy zwykle nie jest wyczuwalny; kiedy jest wyczuwalny, jego szerokość jest mniejsza niż 3,5 cm.
Plan badań został sprawdzony i zatwierdzony przez nasz instytucjonalny komitet przeglądowy, a zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Analiza laboratoryjna i statystyczna
Stężenie tyroksyny (T4), trijodotyroniny (T3), hormonu tyreotropowego (TSH), tyreoglobuliny i globuliny wiążącej tyroksynę oznaczano metodą radioimmunologiczną za pomocą dostępnych w handlu zestawów
[więcej w: włóknik po wycięciu migdałków, vesicae urinariae, kortykotropina ]