Powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył

56-letnia kobieta zaczęła odczuwać ból i zaczerwienienie lewej nogi dzień po sześciogodzinnej jeździe samochodem. Dwa dni później stwierdzono, że ma rumień i tkliwość na przyśrodkowym aspekcie lewego kolana i umiarkowany obrzęk w jamie lewej. Pozostała część egzaminu była niepozorna. Nie miała historii zakrzepicy żył głębokich. Oboje jej rodzice mieli jednak historię zakrzepicy żył głębokich. Continue reading „Powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył”

Rola adiuwantowej adenotektomii i wycięcia migdałków w wyniku założenia rurek udojowych ad 6

Ponieważ wczesne rehospitalizacje były częstsze wśród dzieci w wieku jednego roku lub młodszych. Te bardzo małe dzieci stanowiły 28 procent wszystkich pacjentów, ale 43 procent tych, którzy zostali poddani rehospitalizacji w ciągu 30 dni po wypisaniu, a dzieci te zazwyczaj nie poddawano uzupełniającym zabiegom chirurgicznym. W badaniu tym nie odnotowano zgonów wśród dzieci, ani podczas hospitalizacji wskaźnika, ani w ciągu 30 dni po wypisaniu. Dyskusja
Spośród 37 316 dzieci, które otrzymały rurki tympanostomijne jako pierwsze leczenie operacyjne dla zapalenia ucha środkowego, 28% przeszło operację uzupełniającą (11% poddano adenoidektomii, 1% wycięcia migdałków i 16% adenotonsillektomii). Około 25 procent dzieci, które nie przeszły adjuwantowej operacji, zostało poddanych ponownej hospitalizacji w ciągu dwóch lat po wprowadzeniu indeksu do rurki tympanostomijnej. Continue reading „Rola adiuwantowej adenotektomii i wycięcia migdałków w wyniku założenia rurek udojowych ad 6”

Rola adiuwantowej adenotektomii i wycięcia migdałków w wyniku założenia rurek udojowych ad 5

Rok, w którym nastąpiła hospitalizacja wskaźnika, długość pobytu, wskaźnik zachorowalności na Charlson w chwili przyjęcia oraz włączenie kodu diagnostycznego dla zapalenia ucha środkowego do rejestru wypisów nie miało istotnego wpływu na ryzyko ponownej hospitalizacji. Na stopy rehospitalizacji nie miało wpływu to, czy dziecko przeszło procedurę nierolo-nologiczną podczas hospitalizacji wskaźnika. Wpływ wieku na skuteczność leczenia uzupełniającego
Mimo że wytyczne zalecają stosowanie adenoidektomii w leczeniu zapalenia ucha środkowego u dzieci w wieku trzech lat lub młodszych oraz przeciwko zastosowaniu migdałków u dzieci w każdym wieku, 24,25 obie procedury były stosowane u małych dzieci. Pięć procent rocznych dzieci w podgrupie zdrowych dzieci zostało poddanych adenatologicznej adenotektomii, a 2 procent poddano adenotropowej resekcji adenozy. Trzydzieści pięć procent trzyletnich dzieci w tej podgrupie poddano albo adenotektomii (13 procent), albo adenotonsillerektomii (22 procent) w połączeniu z ich wstawką z rurki tympanostomijnej indeksu. Continue reading „Rola adiuwantowej adenotektomii i wycięcia migdałków w wyniku założenia rurek udojowych ad 5”

Rola adiuwantowej adenotektomii i wycięcia migdałków w wyniku założenia rurek udojowych czesc 4

Czynniki wpływające na ryzyko ponownej hospitalizacji dla stanów związanych z zapaleniem ucha środkowego. Czynniki, które wpłynęły na ryzyko pierwszego ponownego założenia rurki tympanostomijnej i ponownego przyjęcia dla stanów związanych z zapaleniem ucha środkowego przedstawiono odpowiednio w Tabeli 3 i Tabeli 4. Adenoidektomia podczas hospitalizacji wskaźnika znacząco zmniejszyła ryzyko ponownego włączenia (ryzyko względne, przedział ufności 0,5; 95%, 0,5 do 0,6) i ponowna hospitalizacja (ryzyko względne, 0,5; przedział ufności 95%, 0,5 do 0,6); wykonanie dodatkowych wycięć przyniosło dodatkowe korzyści. Chociaż liczba dzieci, u których wykonano tępanostomijną wstawkę i tonsillektomię adjuwantową, była mała, zmniejszenie ryzyka było podobne do zmniejszenia w przypadku adenatektomii adenatologicznej, z dużo szerszym przedziałem ufności (Tabela 3 i Tabela 4). Rycina 2. Continue reading „Rola adiuwantowej adenotektomii i wycięcia migdałków w wyniku założenia rurek udojowych czesc 4”

Świat kofeiny: nauka i kultura najpopularniejszego leku na świecie ad

Spokojna perspektywa historyczna ustępuje miejsca nowym problemom, w tym dyskusji o tym, co można nazwać hucockingiem przez dostawców produktów kofeinowych. Prawie trzecia część książki poświęcona jest chemii, farmakologii i medycznym aspektom kofeiny. Nie sądzę, aby w książce tej wielkości można było przedstawić czytelnikowi wystarczającą ilość zrozumienia, aby wyciągnąć własne wnioski na temat odpowiednich względów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa kofeiny, aw wielu przypadkach należy zbadać źródła pierwotne adekwatność dowodów. Ponadto występują błędy. Na przykład, mówi się, że kobieta miała stężenie kofeiny w surowicy wynoszące prawie 300 mg na mililitr, co jest wielokrotnością rozpuszczalności kofeiny. Continue reading „Świat kofeiny: nauka i kultura najpopularniejszego leku na świecie ad”

Świat kofeiny: nauka i kultura najpopularniejszego leku na świecie

Ta książka obejmuje historię i skutki społeczne głównych napojów zawierających kofeinę, w szczególności kawę i herbatę. Oferowane są również produkty kakao, czekolady spożywanej i pijanej oraz napoje bezalkoholowe zawierające kofeinę (głównie colę). Historyczne pochodzenie kawy, herbaty i kakao są opisane, podobnie jak różne fascynujące sposoby, w jakie wkroczyli w światową kulturę. Niektóre z głównych cech tej historii są opowiadane z tematem geograficznego rozprzestrzeniania się i opisem skutków pojawienia się leku , jak autorzy często odwołują się do kofeiny, na istniejących kulturach. To, jak różne napoje zostały odebrane (lub odrzucone) przez różne kultury oraz przez różne warstwy i segmenty każdej kultury, stanowi bogatą i ekscytującą historię. Continue reading „Świat kofeiny: nauka i kultura najpopularniejszego leku na świecie”

Kontrola wyrobów tytoniowych w krajach rozwijających się

Jha i Chaloupka, redaktorzy ds. Kontroli wyrobów tytoniowych w krajach rozwijających się, poświęcają książkę około 100 milionom ludzi, którzy zmarli na choroby związane z paleniem tytoniu w XX wieku. To poświęcenie służy jako trafne wprowadzenie do tego zwięzłego i naukowego przeglądu badań nad różnymi aspektami używania i kontroli tytoniu. Książka zapewnia ekonomiczne ramy, które dodają bardzo potrzebną perspektywę do bogactwa danych epidemiologicznych dotyczących konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu. Powołując się na mnóstwo badań, autorzy badają, czy interwencje w kontrolę tytoniu oparte na modelach ekonomicznych mają znaczącą rolę w ograniczaniu epidemii tytoniu w krajach rozwijających się. Continue reading „Kontrola wyrobów tytoniowych w krajach rozwijających się”

Nieprawidłowości chromosomalne w przewlekłej białaczce limfatycznej

Döhner i jego współpracownicy (wydanie 28 grudnia) podają, że w badaniu nieprawidłowości chromosomalnych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną pacjenci z delecjami 17p mieli złe rokowanie, z medianą czasu przeżycia wynoszącą 32 miesiące. Spośród 325 pacjentów biorących udział w badaniu 77 (24%) otrzymało wcześniej chemioterapię. Chociaż wcześniejsza chemioterapia nie została zgłoszona jako czynnik prognostyczny w tym badaniu, jest to standard opieki nad pacjentami z zaawansowaną chorobą. Dlatego wysoki odsetek wcześniej leczonych pacjentów mógł mieć zakłócający wpływ na tę ważną analizę. Czy autorzy mogą stwierdzić, ilu pacjentów z delecjami 17p otrzymywało wcześniejsze leczenie i być może powtórzyło ich analizę z danymi ocenzurowanymi wcześniej leczonych pacjentów. Continue reading „Nieprawidłowości chromosomalne w przewlekłej białaczce limfatycznej”

Drobne cząstkowe zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w 20 miastach USA

Samet i in. (Wydanie z 14 grudnia) dostarczają przekonujących, dodatkowych dowodów na istnienie związku między zanieczyszczeniem powietrza na zewnątrz – w szczególności pyłem zawieszonym poniżej 10 .m w średnicy aerodynamicznej (PM10), a w szczególności – i śmiertelnością. Jednym z kłopotliwych wniosków są jednak obserwowane zależności między poziomem ozonu zewnętrznego a śmiertelnością. Były one nieznacznie znaczące i dodatnie w okresie letnim, ale znaczące i ujemne w okresie zimowym. Autorzy sugerują, że stowarzyszenia w lecie mogą odzwierciedlać wyższe poziomy ozonu w ciągu tych miesięcy, ale nie radzą sobie ze znaczeniem negatywnych skojarzeń w zimie. Continue reading „Drobne cząstkowe zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w 20 miastach USA”

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego jako czynnik ryzyka dla raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad

Zgłaszanie nowych przypadków raka jest obowiązkowe w tych trzech krajach, a poleganie na wielu źródłach danych zapewnia, że rejestry nowotworów są prawie w 100% kompletne. Miejsca głowy i szyi zostały zdefiniowane zgodnie z następującymi kodeksami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Siódma Rewizja 15: 140 (krawędź wargowa warg), 141 (język), 143 (podłoga ustna), 144 (jama ustna, nie inaczej określone), 145 (gardło krtaniowe), 146 (nosogardła), 147 (gardło dolne), 148 (gardło, nie określono inaczej), 160 (zatoki nosowe i przynosowe) i 161 (krtań).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów z rakiem głowy i szyi, według kohorty. Continue reading „Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego jako czynnik ryzyka dla raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad”