Familial Aggregation of Parkinsons Disease

Spostrzeżenia w sprawozdaniu Sveinbjörnsdóttir i in. (Wydanie z 14 grudnia) są ważne, ale uważamy, że wspierają one głównie przyczynę środowiskową, a nie główny wkład genetyczny w etiologię choroby Parkinsona.
Rycina tego artykułu jest wyraźnym przykładem raczej klastrów poziomych niż pionowych, co sugeruje związek przyczynowy ze środowiskiem. Jak zauważają autorzy, fakt, że stosunek ryzyka choroby Parkinsona u rodzeństwa pacjentów z chorobą Parkinsona różni się od stosunku ryzyka u potomstwa takich pacjentów, również przemawia przeciwko genetycznej przyczynowości. Względne ryzyko choroby Parkinsona było podobne dla potomstwa i dla siostrzeńców i bratanków pacjentów z późną postacią choroby Parkinsona (stosunki ryzyka, odpowiednio, 3,2 i 2,7), co ponownie nie jest zgodne z przyczyną genetyczną. Rzeczywiście, obserwacje sugerują istnienie dwóch kohort zdefiniowanych według roku kalendarzowego ich urodzenia, które miały podobne narażenie środowiskowe.
Odkrycia dają raczej silne poparcie dla hipotezy, że wspólne czynniki środowiskowe we wczesnym okresie życia prawdopodobnie będą odgrywać kluczową rolę w wywoływaniu większości przypadków choroby Parkinsona. Jak przyznają autorzy, odkrycia są niespójne z poglądem, że choroba Parkinsona pochodzi bezpośrednio z mutacji genowych, 2 ale heterozygotyczne wysoce rozpowszechnione nieprawidłowości w genie recesywnym, takim jak parkin 3, z pewnością mogłyby zwiększać podatność na czynniki ryzyka środowiskowego.
Raúl de la Fuente-Fernández, MD
Donald B. Calne, DM
University of British Columbia, Vancouver, BC V6T 2B5, Kanada
3 Referencje1. Sveinbjornsdottir S, Hicks AA, Jonsson T, i in. Rodzinna agregacja choroby Parkinsona w Islandii. N Engl J Med 2000; 343: 1765-1770
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. de la Fuente-Fernandez R. Wpływ matki na chorobę Parkinsona. Ann Neurol 2000; 48: 782-787
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Kitada T, Asakawa S, Hattori N i in. Mutacje w genie parkiny powodują autosomalny recesywny młodzieńczy parkinsonizm. Nature 1998; 392: 605-608
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: Zgadzamy się z Fuente-Fernández i Calne, że nasze dane są zgodne z wkładem komponentu środowiskowego w ryzyko choroby Parkinsona. Jednak dane pokazują również znaczące rodzinne klastrowanie wykraczające poza rodzinę jądrową, silnie wspierając teorię, że istnieje również składnik genetyczny. Uważamy, że izolacja genu podatności, identyfikacja wariantu zwiększającego ryzyko choroby Parkinsona i określenie jego funkcji doprowadzi do lepszego zrozumienia wkładu środowiska. W rzeczywistości ignorowanie genetycznego komponentu choroby tylko komplikuje wysiłki zmierzające do zidentyfikowania odpowiednich czynników środowiskowych.
Augustine Kong, Ph.D.
Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, MD
Kári Stefánsson, MD, Ph.D.
deCODE Genetics, Reykjavik, Islandia
(4)
[przypisy: pekniecie zoladka, nerka podkowiasta leczenie, szwajcarski system opieki zdrowotnej ]
[hasła pokrewne: opaska esmarcha, kikut krukenberga, nerka podkowiasta ]