Ankieta dotycząca opieki medycznej związanej z HIV w Stanach Zjednoczonych cz. 2

width=300W badaniu oceniano źródła informacji ACA, wiedzę na temat dotacji ubezpieczeniowych, stan istniejących warunków, obecność rozszerzenia Medicaid oraz program Ryan White, a także postawy dotyczące ACA. Uczestnicy zostali poproszeni o wybranie źródeł informacji ACA i określenie głównego źródła informacji ACA z następujących opcji: pacjenci kliniki, kliniki klinik, kliniki pracowników socjalnych, personel kliniki, inny personel szpitala, telewizja, gazeta lub czasopismo, strony internetowe , portale społecznościowe, radio, poczta, ich ubezpieczalnia zdrowotna, przyjaciele lub rodzina. W przypadku pytań dotyczących wiedzy (pytania znajdują się na rysunku 1), odpowiedziami były tak, nie lub nie wiem. Uczestnicy zostali poproszeni o wyrażenie zgody lub braku zgody na stwierdzenia dotyczące ACA, aby uchwycić ich stosunek do ACA. Uczestnicy zostali poproszeni o wybranie spośród następujących opcji w skali Likerta od 1 do 5: zdecydowanie się nie zgadzam, nie zgadzam się, neutralny lub nie wiem, zgadzam się i zdecydowanie się zgadzam.
[patrz też: opaska esmarcha, kikut krukenberga, nerka podkowiasta ]