Zmniejszona odpowiedź na erytropoetynę u pacjentów z niedokrwistością nowotworową ad 5

U pacjentów z niedokrwistością z reumatoidalnym zapaleniem stawów16 lub zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) 17 odpowiedź erytropoetyny na anemię jest niewystarczająca, ale poziom erytropoetyny jest nadal odwrotnie proporcjonalny do poziomu hemoglobiny. Sugeruje to, że normalny mechanizm sprzężenia zwrotnego, który stymuluje reakcję erytropoetyny na niedokrwistość, jest nieobecny u pacjentów z rakiem lub przewlekłą niewydolnością nerek, podczas gdy normalna pętla sprzężenia zwrotnego jest upośledzona, ale nienaruszona u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub zakażeniem HIV. Przyczyna różnic w odpowiedzi erytropoetyny w morfologicznie podobnych anemiach nie jest znana. Jednakże nie zaobserwowaliśmy całkowitej niezdolności pacjentów z rakiem do odpowiedzi na anemię ze wzrostem poziomu erytropoetyny. Stwierdziliśmy, że normalna produkcja erytropoetyny została przywrócona, gdy pacjenci z niedokrwistością z rakiem stali się hipoksemiczni. Podobnie, niektóre stany mogą stymulować wytwarzanie erytropoetyny w innych stanach chorobowych związanych ze zmniejszoną odpowiedzią erytropoetyny na anemię. Na przykład u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hipoksemia18 lub zapalenie wątroby19 mogą indukować znaczną podwyższenie poziomu erytropoetyny w odpowiedzi na anemię. U pacjentów z niedokrwistością związaną z HIV leczenie zydowudyną powoduje przywrócenie odpowiedzi erytropoetyny na anemię. Stępiona odpowiedź erytropoetynowa u pacjentów z nowotworem pogorszyła się po chemioterapii. Podobne wyniki odnotowano w badaniu na zwierzętach, w którym produkcja erytropoetyny uległa zmniejszeniu po podaniu środków alkilujących bezpośrednio do nerki, 20 oraz w niewielkim badaniu u pacjentów, w którym ostatecznie erytropoetyna została ostatecznie zmniejszona w stosunku do poziomu hemoglobiny po wysokiej dawce. Podawano chemioterapię pomimo początkowego wzrostu erytropoetyny, który nie był związany z anemią.21 W badaniu opisującym zmniejszoną odpowiedź erytropoetyny na niedokrwistość u pacjentów otrzymujących chemioterapię, w tym cisplatynę22, uznano, że niewystarczająca odpowiedź była spowodowana nefrotoksycznością związaną z cisplatyną. Wydaje się jednak, że czynność nerek jest prawidłowa u naszych pacjentów, chociaż nie można wykluczyć subklinicznej nefrotoksyczności. Ponadto reakcja erytropoetyny na anemię była podobna u pacjentów otrzymujących chemioterapię niezależnie od tego, czy leczenie obejmowało cisplatynę. Sugeruje to, że chemioterapia może mieć wpływ na odpowiedź erytropoetyny na anemię, która jest niezależna od wywołanej przez leczenie nefrotoksyczności.
Przyczyna stępienia odpowiedzi erytropoetyny na anemię u pacjentów z nowotworem jest nieznana. Nie wydawało się to być specyficzne dla rodzaju guza i nie było związane z chorobą wątroby lub nerek ani z nieswoistym upośledzeniem wytwarzania białka u naszych pacjentów. Odpowiedź erytropoetyny u pacjentów z niedokrwistością nowotworową jest podobna do odpowiedzi u pacjentów z niedokrwistością z przewlekłą niewydolnością nerek. Sugeruje to, że niewystarczająca produkcja erytropoetyny jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju niedokrwistości u pacjentów z nowotworem. Dlatego zastąpienie egzogenną erytropoetyną może być użyteczne w leczeniu tych pacjentów; wstępne badania kliniczne wykazały, że rekombinowana ludzka erytropoetyna może złagodzić niedokrwistość związaną z rakiem i chemioterapią.23 24 25
Author Affiliations
Od Johns Hopkins Oncology Center (CBM, RJJ, SP, MDA) i oddziału chorób wewnętrznych (JLS), Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore Wyślij prośby o przedruk do Dr. Jonesa w Rm. 2-127, Johns Hopkins Oncology Center, 600 N. Wolfe St., Baltimore, MD 21205.

[przypisy: olx zbaszyn, kikut krukenberga, wątroba muszkatołowa ]